Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Αρχιμουσικού στην Φιλαρμονική ΠάτμουΗ Πρόεδρος του Πνευματικού Πάτμου καλεί τους ενδιαφερόμενους Αρχιμουσικούς που έχουν τα παρακάτω προσόντα να υποβάλλουν επιστολή εκδήλωσης του ενδιαφέροντος για την ανάληψη των υπηρεσιών.

Το έργο αφορά την οργάνωση - διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου και την μουσική διδασκαλία των μελών της και θα ανατεθεί απ ευθείας από την Πρόεδρο του Νομικού προσώπου με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι Αρχιμουσικοί που διαθέτουν πτυχία: Ειδικό αρμονίας, Αντίστιξης και Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων , ελλείψει του πτυχίου αντίστιξης αρκούν τα άλλα δύο. Να είναι οπωσδήποτε γνώστες και εκτελεστές ενός πνευστού οργάνου ενώ θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις σε όλα τα πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής.
Η περίοδος εκτέλεσης του έργου θα είναι οκτώ μήνες και ο προϋπολογισμός του 14.982,76 €, στον οποίο περιλαμβάνεται το ΦΠΑ και η εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ.
Η παροχή της υπηρεσίας προϋποθέτει διαμονή στην Πάτμο για την περίοδο που θα ισχύει η σύμβαση.
Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από Αρχιμουσικό για εγκατάσταση του στην Πάτμο, θα εξεταστούν και αιτήσεις που θα αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη της υπηρεσίας από Αρχιμουσικό που θα διαμένει σε άλλο νησί ή αστικό κέντρο με αντίστοιχη τροποποίηση των όρων παροχής της υπηρεσίας από το Δ.Σ.
Οι προσφορές ή επιστολές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να σταλούν στο Πνευματικό Κέντρο Πάτμου, Δημαρχείο, 85500 Πάτμος ή στο e-mail:
pneymatikok.patmou@yahoo.gr μέχρι την 12 Mαίου 2015 και ώρα 14:00.
Την περιγραφή του έργου η οποία έχει εγκριθεί με την 17/2015 απόφαση του Δ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από τον κ. Μανώλη Πέντε στο τηλ. 22473601311 ή να την αναζητούν στην Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΨΦΕΟΡΝΠ-60Φ .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαύρου Νομική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου