Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ορισµός διδακτικού προσωπικού στη Σχολή ∆υτών Kαλύμνου

Με σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος αποφάσισε τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δυτών Καλύμνου, για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος αποτελούµενο από τα παρακάτω µέλη:

1. ∆ιευθυντής Σχολής ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Μαρκάκης Εµµανουήλ µε αντικαταστάτη τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. Οικονοµάκο Ιωάννη, Λιµενάρχη Λ/Χ Καλύµνου.
2. Αξιωµατικός ∆ύτης του Πολεµικού Ναυτικού οριζόµενος από ∆∆ΜΝ, ο Υποπλοίαρχος Π.Ν. Κουφός Άγγελος
3. Ιατρός Υπερβαρικής Ιατρικής του ΒΟΥΒΑΛΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκοµείου Καλύµνου ο κ. Κουντούρης Νικόλαος.

Για την πρόσληψη λοιπού προσωπικού θα εκδοθεί νεώτερη απόφασή της Περιφέρειας έπειτα από εισήγηση του ∆ιευθυντή Σχολής.  (΄Πηγή: lerosnews.gr)

"ΠΑΛΜΟΣ της ΚΑΛΥΜΝΟΥ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου