Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Οδηγίες για τις λεξιλογικές ασκήσεις στην Νεοελλ. Γλώσσα Γ. Π. Γ’ Λυκείου
Οδηγίες για τις  λεξιλογικές ασκήσεις στην Νεοελλ. Γλώσσα Γ. Π. Γ’ Λυκείου
 
1.Να γράψετε αντίθετες, συνώνυμες ή ομόρριζες λέξεις
π.χ.
,
Αντίθετες ή αντώνυμες :Φυσική - τεχνητή
Συνώνυμες :Έλλειψη = ανυπαρξία
[ Προσοχή: Γράφουμε ακριβώς τον ίδιο τύπο, αριθμό πρόσωπο , πτώση κτλ (όχι έλλειψη=ανύπαρκτος) ]
Ομόρριζες :Φέρω : φερέγγυος, φερέφωνο, ανυπόφορος

2. Να βρείτε την ετυμολογία των λέξεων
(δηλαδή εύρεση της ρίζας της λέξης ή ανάλυση της σύνθετης λέξης στα συνθετικά της)
π.χ. Χειραγώγηση , χειρ + άγω - Προσοχή: Συνήθως ανατρέχουμε στο ρήμα (άγω)

3 Να σχηματίσετε ονοματικά σύνολα είτε με επίθετο είτε με γενική προσδιοριστική (σελ. 77 του σχολ. Βιβλίου)
Π.χ . Μηχανισμός : κρατικός, πολύπλοκος, ελαττωματικός ...

4.Να επισημάνετε τις διαφορετικές σημασίες μιας λέξης και να σχηματίσετε προτάσεις .
π.χ.
Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον δράστη.
Οι αρχές μου δεν μου επιτρέπουν να λέω ψέματα.
Η αρχή του Αρχιμήδη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης.

5. Να αποδώσετε κυριολεκτικά τις μεταφορικές φράσεις.
π.χ. Αποκοιμίζω κάποιον = καθησυχάζω κάποιον

6.Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις (με δοσμένο το α' η β' συνθετικό)
π.χ. 
Α' συνθετικό η λέξη βίος : βιολογία, βιογραφία ....

7.Να αποδώσετε λέξεις - φράσεις σε ανεπίσημο ή επίσημο ύφος
Π.χ. 
Δια ζώσης = προφορικά, με ζωντανή παρουσία
Προς άγραν = για κυνήγι, για συλλογή (προς άγραν ψήφων)

8.Να εντοπίσετε τις λέξεις- φράσεις με μεταφορική σημασία
Πχ.
Στον αγώνα για την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

9. Να αποδώσετε περιφραστικά τις έννοιες( ή μονολεκτική απόδοση φράσεων).
Κίνητρο = προωθητικός παράγοντας
Μισθός = μηνιαία χρηματική αποζημίωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου