Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

«Τέλος» για την Τράπεζα Δωδεκανήσου μετά από ανάκληση της άδειας


Τέλος στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδας, με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
Σε τρεις συνεταιριστικές τράπεζες, Δ. Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας, επέβαλε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας  και τις οδηγεί στην εκκαθάριση, η Τράπεζα της Ελλάδος.  
Αφού αφέθηκαν «εκτός του νυμφώνος» της όποιας στήριξης οι συνεταιριστικές τράπεζες, ήταν φυσικό να οδηγηθούν στο «λουκέτο», παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να ανακεφαλαιοποιηθούν, μέσα από την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Όπως αναφέρουν διάφορες ανακοινώσεις, το σύνολο των καταθέσεων και των τριών τραπεζών, μεταφέρονται στην Alpha Bank, ένα ποσό που ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, περίπου. Η ανάδοχος τράπεζα διευκρινίζει πως  οι καταθέτες των τραπεζών είναι πλήρως εξασφαλισμένοι.
Σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank διευκρινίζει ότι η εν λόγω αναδοχή αφορά αποκλειστικά στις καταθέσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού ή/ και παθητικού των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών, ενώ για τους εργαζόμενους διευκρινίζεται πως «θα δοθούν ευκαιρίες απασχόλησης», άγνωστο βέβαια για το τι μέλλει γενέσθαι.
Η Τ.τ.Ε. σε ανακοίνωσή της δηλώνει πως «οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων των εν λόγω Τραπεζών θα ενημερωθούν για την ημερομηνία που θα αρχίσει η εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank, αμέσως μετά την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών στα συστήματα της Τραπέζης».

Η ανακοίνωση της ΤτΕ
«Μετά την άπρακτη παρέλευση και των τριών προθεσμιών που είχαν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίησή τους και με γνώμονα την προστασία των καταθέσεων των πελατών τους, η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε απαραίτητη (1) την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας, (2) τη μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank κατόπιν προσφοράς της τελευταίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου (αρ. 63Δ, ν. 3601/2007), και (3) τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί στους σχετικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς για τους σκοπούς της αύξησης κεφαλαίου επιστρέφονται στους δικαιούχους τους. Οι καταθέσεις όλων των πελατών των τραπεζών αυτών είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Alpha Bank έχει ήδη ξεκινήσει. Η Alpha Bank θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της το κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες.»


Παλμός της Καλύμνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου