Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Παράταξη Μαστροκούκου: «μοναδική ευκαιρία» για λύση στο πρόβλημα του ΧΥΤΑ


Δελτίο τύπου έδωσε στην δημοσιότητα η Παράταξη του Γιάννη Μαστροκούκου, αναφερόμενη σε δημοσίευση χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που θα δώσει λύση στο πρόβλημα του ΧΥΤΑ της Καλύμνου.
Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δ.Σ., επισημαίνει πως το πρόγραμμα αυτό, είναι «μοναδική ευκαιρία» που δύναται να δώσει λύση στην συνεχιζόμενη λειτουργία του ΧΑΔΑ και στα πρόστιμα, που απειλούν τν Δήμο της Καλύμνου.
Ο επικεφαλής της παράταξης, με το δελτίο αυτό «δείχνει» τον δρόμο στην Δ.Α. καλώντας την να «αδράξει» την ευκαιρία.
Όπως ενημερωθήκαμε από την σελίδα http://www.epperaa.gr/el/Pages/axonasproteraiothtas4.aspx υπάρχει το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Αναμένεται η τοποθέτηση επί του θέματος της Δημοτικής Αρχής, ώστε να διαμορφώσουμε μια πιο σφαιρική άποψη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 09-12-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση – Προκήρυξη για Έργα κατασκευής νέων ή επέκτασης υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής μη Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΑ).
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», άξονας προτεραιότητας 4, «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής, με Προϋπολογισμό € 15.000.000.
Απευθύνεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄και Β΄βαθμού)
Τι χρηματοδοτείται:
• Έργα κατασκευής νέων και επέκτασης υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής μη Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.
• Απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή των υποδομών, έως 10% επί του κόστους υποδομών.
• Στις περιπτώσεις υποβολής προτάσεων για τις οποίες οι μελέτες είναι υπό εκπόνηση ή έχουν ολοκληρωθεί, οι μελέτες αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Περιοχή εφαρμογής Όλη η Ελλάδα Ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% (Ταμείο Συνοχής)
Η Περίοδος υποβολής προτάσεων αρχίζει από 9/12/2013 έως 31/12/2013
Επειδή ο φάκελος του έργου, ΧΥΤΑ Καλύμνου ,είναι πλήρης και έτοιμος για την επανένταξη του, η παρούσα Πρόσκληση- Προκήρυξη αποτελεί θαυμάσια ευκαιρία για την Δημοτική Αρχή να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, από την ανεξέλεγκτη διάθεση- καύση των απορριμμάτων, καθώς και οριστική λύση στα επαπειλούμενα από 1-1-2014 εξοντωτικά, για την Καλυμνιακή κοινωνία, πρόστιμα.
Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι χρηματοδοτείται και η αγορά της απαιτούμενης γης για την κατασκευή του έργου ,δίνοντας οριστική λύση στο οικοπεδικό ζήτημα.
Ευελπιστούμε ότι η Δημοτική Αρχή θα πράξει τα δέοντα.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου