Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών από τον Δήμο Καλυμνίων

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, συγκροτήθηκε η επιτροπή για την καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών σε οικοσκευές κύριας κατοικίας, λόγω της εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων την 25/11/2013.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τους:
1) Ζωγραφάκη Μιχαήλ,  Πολιτικό Μηχανικό ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Καλυμνίων µε ρόλο συντονιστή οµάδας (πρόεδρος επιτροπής).
2) Τρικοίλη Καλλιόπη, Μηχανολόγο Μηχανικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Καλυμνίων (μέλος).
3) Σεργίου Θεόδωρο, Κοινωνικό Λειτουργό, Υπεύθυνο Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας ∆ήμου Καλυμνίων (μέλος).

Η ανακοίνωση του ΓΚΜ του Δήμου τονίζει επίσης τα παρακάτω:

Έργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι η καταγραφή και αποτίμηση  των ζημιών καθώς και ο υπολογισμός οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 25ης Νοεμβρίου 2013, προκειμένου οι πληγέντες να τύχουν έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται από την Π2/οικ.2673/11-9-2001 Κ.Υ.Α., σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπής που συγκροτήθηκε κατ’ εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη.

Τέλος καλεί τους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στο Κατάστημα του Δήμου Καλυμνίων από Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013, για την παροχή κάθε πρόσθετης πληροφόρησης και την παροχή σχετικών εντύπων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου