Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Δημοσίευση της Δεύτερης Προκήρυξης για προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας

Από την παράταξη «Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής» του  Δ. Διακομιχάλη, ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ, η δημοσίευση της δεύτερης προκήρυξης για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Από την παράταξη «Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής» του  Δ. Διακομιχάλη, ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ, η δημοσίευση της δεύτερης προκύρηξης για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

         Κάλυμνος 13/11/2013  


                                             ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε χθες η δεύτερη από τις τέσσερις δημόσιες προσκλήσεις που αφορά τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.
                  Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά σήμερα 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
                 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.
Οι προκηρυχθείσες θέσεις για το Δήμο μας είναι 16 οι παρακάτω:
α.  1 Θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                 β.  6 θέσεις ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
γ.  2 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                δ.  2 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ε. 1 θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ στ. 2 θέσεις ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ζ.   2 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Οι προκηρυχθείσες θέσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου είναι 18 οι παρακάτω:
α. 2 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
β. 5 θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
γ. 2 θέσεις ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
δ. 2 θέσεις ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ε. 7 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Η προκηρυχθείσα θέση για το Ειρηνοδικείο Καλύμνου  είναι 1 η  παρακάτω:
1  θέση ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Οι προκηρυχθείσες θέσεις για το  ΙΚΑ  Καλύμνου 2 είναι οι παρακάτω:
α. 1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
β. 1 θέση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                      Από το Γραφείο Τύπου         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου