Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΔΥΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Μετα απο σχεδον 10 χρονια ανοιγει η ΣΧΟΛΗ ΔΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί, οι οποίοι θα γίνονται δεκτοί ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός -35 στο σύνολό τους- μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους. 

 

Οι επιτυχόντες θα κατανεμηθούν στις ειδικότητες:

  • Κυβερνητών, έως πέντε θέσεις
  • Επιτηρητών, έως 15 θέσεις
  • Δυτών, έως 15 θέσεις.
Τα μαθήματα ξεκινούν στις 7 Οκτωβρίου 2013 και θα διαρκέσουν τουλάχιστον 40 εργάσιμες ημέρες.
 Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο Λιμεναρχείο Καλύμνου, μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής.
 Οι υποψήφιοι δύτες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και μην υπερβαίνουν το 35ο έτος ηλικίας, ενώ οι υποψήφιοι κυβερνήτες ή επιτηρητές θα πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 21 ετών.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, στο οποίο να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή κακουργήματος ή πλημμελήματος.
δ) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (κόκκινο).
Εξετάσεις
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σε Κρατικό Νοσοκομείο και, μετέπειτα, σε τεστ αντοχής οξυγόνου στον θάλαμο αποσυμπίεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο υγείας σε ισχύ και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Οι υγειονομικές εξετάσεις, που θα προηγηθούν της δοκιμασίας ανοχής πιέσεως - τεστ οξυγόνου, είναι οι εξής: παθολογικές, πνευμονολογικές (σπιρομετρικός έλεγχος), ακτινολογικές (θώρακος, πανοραμική άνω-κάτω γνάθου), οφθαλμολογικές, καρδιολογικές, ωτορινολαρυγγολογικές, μικροβιολογικές, νευρολογικές - ψυχιατρικές και οδοντιατρικές.
Αιτήσεις
Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο έως τις 27 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσής τους θα διαβιβασθούν στο Λιμεναρχείο Καλύμνου.
Οσοι υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιαστούν στο Λ/Χ Καλύμνου στις 4 Οκτωβρίου, έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων, από τα οποία να φαίνεται ότι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Λιμεναρχείου (22430 29304) και σε κάθε Λιμενική Αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου