Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ

ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ
Στο τελικό στάδιο για την πιστοποίηση των Θερμοπηγών Καλύμνου, βρίσκονται οι διαδικασίες που έχουν εκδηλωθεί από το Δήμο Καλυμνίων.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί η Υδρογεωλογική και η Γεωφυσική μελέτη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες μέσα στο Οκτώβριο, να παραληφθεί και η Υγειονομική γνωμοδότηση.
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ο πλήρης φάκελος με όλες τις μελέτες και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμό προκειμένου να πιστοποιηθούν για την καταλληλότητα τους οι Θερμοπηγές Καλύμνου.
Η πιστοποίηση των Θερμοπηγών αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου αυτές αξιοποιηθούν στη συνέχεια.
Να σημειώσουμε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, η Χώρα μας έχει την υποχρέωση αν προσαρμοστεί με την κοινοτική οδηγία σύμφωνα με την οποία οι Ιαματικές πηγές εντάσσονται στην Α΄/Βάθμια Φροντίδα.
Έτσι ανοίγεται ο δρόμος για την αξιοποίηση τους και την πλήρη εκμετάλλευση τους.
Ο δήμος Καλυμνίων παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο θέμα των Ιαματικών Πηγών και είναι έτοιμος αμέσως μετά την πιστοποίηση τους να προχωρήσει στην αξιοποίηση.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ
Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη στην εφημερίδα μας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, προκειμένου να επιλεγεί ο τρόπος αξιοποίησης των θερμοπηγών και η δημιουργία ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου στο νησί.
Έχουν διερευνηθεί παράλληλα με τις ενέργειες για την πιστοποίηση τους και οι εφικτοί τρόποι άμεσης αξιοποίησης τους.
Και συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός ξεχωριστά, προκειμένου στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με βάση την εισήγηση μας τον τρόπο αξιοποίησης των θερμοπηγών.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι τρόποι που θα εξεταστούν θα είναι:
1.Της αυτοχρηματοδότησης.
Ήτοι παραχώρηση του χώρου( με ενοικίαση για συγκεκριμένο χρόνο) σε ιδιώτη ή σε Εταιρεία και κατασκευή και λειτουργία του έργου, με βάση συμφωνίας για το τι θα περιλαμβάνει, με ίδια κεφάλαια του αναδόχου και με συμφωνούμενο τίμημα προς το δήμο Καλυμνίων από την εκμετάλλευση του έργου. Η διαδικασία αυτή θα γίνει με διεθνή δημόσιο διαγωνισμό.
2. Σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και αναπτυξιακών έργων. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση θα γίνει μετά από δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, ενώ μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης.
3. Ένταξη του έργου σε Πρόγραμμα
Επίσης θα εξεταστεί στο αν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του έργου σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και το έργο να γίνει απευθείας από το Δήμο Καλυμνίων Η εισήγηση του Τεχνικού Συμβούλου Γιάννη Ρώτα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να έλθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο το αργότερο εντός διμήνου.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 112 ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
Επίσης μετά από 112 χρόνια ξεκαθαρίστηκε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία καταγραφής της δημοτικής περιουσίας από την Επιτροπή που όρισε ο Δήμος , διαπιστώθηκε ότι ο χώρος όπου βρίσκονται τα σημερινά κτίσματα των Θερμοπηγών Καλύμνου, καθώς και η γύρω περιοχή με συμβόλαιο που συντάχθηκε το 1901 από την τότε Δημογεροντία, ο ιδιοκτήτη της περιοχής αυτής Κωνσταντίνος Χατζηθεοδώρου την εκχωρεί δωρεάν στο Δήμο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις.
Για την επικαιροποίηση του συμβολαίου απαιτείτο η αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της δωρεάς αυτής, κάτι που όπως διαπιστώθηκε δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να σημειώσουμε ότι από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από πλευράς Δήμου διαπιστώθηκε ότι η συνολική έκταση που παραχωρείται, είναι περίπου 46 στρέμματα.
Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013, ήλθε το θέμα για την αποδοχή της δωρεάς αυτής. Από πλευράς αντιπολιτεύσεων τέθηκε το θέμα της μη ύπαρξης επαρκούς ενημέρωσης και ζητήθηκε να υπάρξει γραπτή νομική εισήγηση. Στη συνέχεια από την ελάσσονα αντιπολίτευση, ζητήθηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος κάτι που δεν έγινε δεκτό από τη δημοτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα η αποδοχή της δωρεάς να ψηφιστεί κατά πλειοψηφία και να καταψηφιστεί από την αντιπολίτευση.
Μετά την εξέλιξη αυτή και την ανάρτηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ακολούθησε η εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο της όλης έκτασης στη μερίδα του Δήμου Καλυμνίων, οπότε πλέον ξεκαθάρισε και τυπικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
Η αξιοποίηση των Ιαματικών θερμοπηγών σίγουρα θα αποτελέσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για το νησί. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η αξιοποίηση των θερμοπηγών ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει τη σημερινή Δημοτική Αρχή και την περίοδο της προηγούμενης θητείας της.
Μάλιστα είχε προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των Ιαματικών Θερμοπηγών που παρουσιάστηκε το 2002 και προέβλεπε τη δημιουργία υπερσύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και την ανάπτυξη ενός μοναδικού σε όλο το Αιγαίο Κέντρου Θερμαλισμού.
Το θέμα βέβαια δεν προχώρησε αφού έχασε τις εκλογές. Η Δημαρχία του Γ.Ρούσσου αν και προεκλογικά κι αυτή υποσχόταν ότι θα αξιοποιήσει τις Θερμοπηγές,, στα 8 χρόνια θητείας της, δεν έκανε καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Δ.Διακομιχάλςη στην εφημερίδας μας, είναι προεκλογική του δέσμευση η αξιοποίηση των θερμοπηγών κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει στην προηγούμενη θητεία του και το έργο αυτό θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίησης των Ιαματικών θερμοπηγών Καλύμνου, σε μία σωστή βάση, μετά από μία μακρόχρονη περίοδο εγκατάλειψης τους, σίγουρα έχει να προσφέρει πολλά στην τοπική κοινωνία. Θα δώσει απασχόληση σε εργατοτεχνικό προσωπικό κατά το χρόνο κατασκευής του, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας μόλις ολοκληρωθεί το έργο και ξεκινήσει η λειτουργία του, ενώ θα αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο έλξης Τουριστών, με ότι αυτό σημαίνει για την τοπική αγορά. Ενώ ανοίγει μετά και την ένταξη των Ιαματικών Πηγών στην Α΄/Βάθμια Φροντίδα, η εσωτερική αγορά στον τομέα αυτό.
 Κλείνοντας το δημοσίευμα μας, θα θέλαμε να ευχηθούμε, αφενός μεν η Δημοτική Αρχή να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς, αφετέρου δε οι αντιπολιτεύσεις να αντιληφθούν τη σοβαρότητα αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου για το νησί μας και να συνδράμουν τη Δημοτική Αρχή στην προσπάθεια της αυτή .( κειμενο Νησιωτικη Διαδρομη/βιντεο tv-12)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου